Aktualności o produktach

Co nowego w Direct Planning 3.9

Volume Software pragnie przedstawić nowe funkcje, które pojawiły się w Direct Planning 3.9

Niniejszym artykułu w formacie pdf

Listy konfigurowalne

Eksport do Excela

Direct Planning 3.9 eksport konfigurowalnych list do plików Excela. Dotychczas trzeba było systematycznie otwierać każdą listę i ręcznie klikać dedykowany przycisk do eksportu listy, przy ograniczonym wyborze opcji.

Funkcja ta jest nadal dostępna, ale dodaliśmy nową zakładkę, która umożliwia automatyczny eksport aktualnej listy

Automatyczny eksport podczas zapisu

Tryb Automatycznego eksportu podczas zapisywania oferuje możliwość automatycznego eksportu listy za każdym razem, gdy harmonogram jest zapisywany. Przedstawione powyżej opcje pozwalają na wybór formatu pliku, folderu zapisu (współdzielony), nazwy pliku oraz jego znacznika czasu. Bez znacznika czasu, każdy eksport będzie nadpisywał poprzedni, natomiast aktywując znakowanie czasem, opcja pozwala na określenie liczby zachowanych dni.

Eksport ręczny

Eksport ręczny pozwala na eksport listy za pomocą jednego kliknięcia na Automatyczny eksport, zgodnie ze skonfigurowanymi opcjami.

Następnie w menu Wyszukiwanie i listy, nowa opcja Punktowy eksport konfigurowanych list wykonuje natychmiastowy eksport wszystkich list, dla których aktywowano automatyczny eksport:

Zadania

Szczegóły zadań

W szczegółach zadania rozszerzyliśmy opcje nawigacji pomiędzy zadaniami w ramach ścieżki produkcyjnej.

W dolnej części okna znajdują się strzałki do nawigacji w obrębie ścieżki produkcyjnej, wskazujące oznaczenie odpowiedniego zasobu.

Należy również pamiętać, że zgodnie z kodem kolorystycznym harmonogramu, zadania zakończone są zwieńczone zieloną linią, natomiast zadania w toku są zwieńczone niebieskim paskiem postępu na żółtym tle.

Aby uzyskać więcej informacji o danym zadaniu należącym do ścieżki produkcyjnej, można na nim kliknąć. W powyższym przykładzie klikamy na poprzednie zadanie:

Oprócz zasobu, okno wyświetla teraz domyślnie pierwszą linię opisu i jego kolor w harmonogramie, a także jego datę i czas rozpoczęcia (planowany lub zadeklarowany w zależności od statusu zadania).
Kliknięcie na niebieską strzałkę otwiera bezpośrednio szczegóły tego zadania.

W przypadku ścieżek nieliniowych z zadaniami działającymi równolegle, przycisk wyświetla liczbę poprzednich/kolejnych zadań. W powyższym przykładzie mamy “2 zadania” rozwidlające ścieżkę główną. Kliknij na przycisk lub na strzałkę, aby wyświetlić te dwa zadania:

Jak widać powyżej, akcja wyświetla więcej informacji o tych zadaniach. Kliknij na wybrane zadanie, aby przejść do jego okna szczegółów.

Należy pamiętać, że administrator może dostosować informacje zawarte w tych oknach podglądu zadań. Używając powyższego przykładu, zastępujemy istniejące dane opóźnieniem i liczbą dni wcześniejszych/ późniejszych, a także wybieramy kolorowanie według koloru wczesności/opóźnienia:

Ustawienia na ekranie konfiguracji trybów wyświetlania.

Wynik: z jednej strony, okna wyświetlają teraz opóźnienie i liczbę dni wcześniej/ później, a z drugiej strony są wyświetlane na zielonym tle, aby wskazać, że zadania skończą się wcześniej.

W kolejnej wersji…

W następnej wersji zaimplementujemy zupełnie nową wersję funkcji Ścieżki produkcyjnej, zaprojektowaną tak, aby oferować lepszą reprezentację złożonych ścieżek.