Wszystkie wiadomości

Co nowego w Direct Planning 3.8?

Volume Software pragnie przedstawić nowe funkcje, które pojawiły się w Direct Planning 3.8.

Niniejszym artykułu w formacie pdf

Zadania produkcyjne

Rejestracja produkcji

W szczegółach zlecenia pojawiła się nowa opcja umożliwiająca wykonanie deklaracji produkcji poprzez deklarację.

Wybór metody wprowadzania danych

Dla rozpoczętego zadania, po wybraniu “Przez deklarację (Via clocking)” jako metody wprowadzania danych, użytkownik informuje o dacie i godzinie, w której zarejestrowano wyprodukowaną ilość (data i godzina deklaracji).

W dolnej części ekranu pasek postępu jest automatycznie aktualizowany o zadeklarowaną ilość.
Aktualizowany jest również “Rezultat”, po prawej stronie ekranu:

Odświeżenie prognoz produkcji

Dane wprowadzone poprzez deklarację pokazuje wiersz “Wykonano (Performed)”, z przeliczeniem Szybkości pracy (pole na zielono na powyższym oknie).
Dane w wierszu “Pozostało (Ramaining)” są obliczane według planowanej szybkości pracy.
Na koniec w wierszu “Aktualizacja (Updated)” sumuje się wykonana deklaracja produkcji i wyliczona reszta do wyprodukowania.
W konfiguracji Direct Planning administrator może teraz wybrać ten nowy tryb jako domyślną lub wyłączną metodę wprowadzania danych dla użytkowników.

Konfiguracji deklaracja produkcji

Proszę zwrócić uwagę, że podczas odświeżania czasu trwania zadania nie można już obliczyć pozostałej ilości na podstawie już zarejestrowanej ilości wykonanej, lecz tylko na podstawie teoretycznej ilości oczekiwanej.

Rzadko używana metoda wprowadzania za pomocą czasu zakończenia zostanie usunięta w przyszłej wersji.

Importy

Wprowadzanie ilości

Zgodnie z opisaną powyżej metodą wprowadzania danych dla zgłoszenia produkcji, nowa instrukcja importowa pozwala na określenie podania ilości operacji przez deklarację.

Inne

Automatyczne otwieranie planu

Podczas uruchamiania Direct Planning za pomocą linii poleceń można teraz wskazać login i hasło użytkownika, aby uzyskać bezpośredni dostęp do żądanego planu.

W poniższym przykładzie otwieramy automatycznie plan directplanning5 na stacji VOLUPC203 (opcja /P: na czerwono), dla użytkownika jdupont (opcja /LOG: na żółto), którego hasło to jdp (opcja /PWD: na niebiesko).

Otwieramy automatycznie plan directplanning5 na stacji VOLUPC203 (opcja /P: na czerwono), dla użytkownika jdupont (opcja /LOG: na żółto), którego hasło to jdp (opcja /PWD: na niebiesko).

Ten tryb pracy jest zarezerwowany dla użytkowników w trybie tylko do odczytu, aby zapobiec przypadkowemu zablokowaniu planu.

Identyfikacja planu na ekranie logowania

Aby ułatwić otwieranie planów, gdy na Twojej stacji znajduje się wiele harmonogramów, okno logowania wskazuje teraz, który z nich właśnie otwierasz.

Wyświetlanie planu, który ma zostać otwarty

Przesunięcia zgrupowanych zadań

Przesunięcia zgrupowanych zadań zostały zoptymalizowane, w celu większej spójności w pozycjonowaniu przeniesionych zadań.