Direct Planning Produkcja

Direct Planning Produkcja to oprogramowanie planistyczne, które zostało specjalnie zaprojektowane do modelowania harmonogramów produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Elastyczny w konfiguracji, dopasuje się do twojej działalności. Bardzo przyjazny dla użytkownika, pomaga w planowaniu z zachowaniem ograniczeń projektowych i limitów czasowych.

Direct Planning jest oprogramowaniem planistycznym konfigurowanym na poziomie danych. Pozwala to na dostosowanie danych, zarówno wprowadzonych manualnie jak i automatycznie zaimportowanych z systemu informatycznego (ERP, CAPM). W ten sposób można uzyskać dane na temat klientów, zleceń, użytych surowców lub wszelkie inne informacje techniczne przydatne do planowania.

Direct Planning Produkcja - Przegląd planu

Direct Planning Produkcja – Przegląd planu

Direct Planning to oprogramowanie planistyczne konfigurowane w sposób wizualny. Można utworzyć wiele widoków planu. Dla każdego widoku konfiguruje się dane do wyświetlania oraz tryb kolorowania każdego zadania harmonogramu.

Obejrzyj ten film (w języku francuskim), aby zapoznać się z Direct Planning Produkcja:

Funkcjonalności Planowania Produkcji