Rossmann Group – Nordcarton

Direct Planning jest doskonale przystosowany do planowania jednostki produkcyjnej typu kartonowego. Jest łatwy w użyciu i przyjazny dla użytkownika.

Direct Planning jest doskonale przystosowany do planowania jednostki produkcyjnej typu kartonowego. Jest łatwy w użyciu i przyjazny dla użytkownika.

Korzystamy z Direct Planning od prawie 5 lat i teraz możemy ocenić go z perspektywy czasu.

Od momentu rozpoczęcia planowania za pomocą Direct Planning jesteśmy całkowicie zadowoleni z uzyskanych informacji zwrotnych.

Direct Planning jest doskonale przystosowany do planowania jednostki produkcyjnej typu kartonowego. Jest łatwy w użyciu i przyjazny dla użytkownika.

Dodatkowo cenna jest elastyczność Direct Planning w zakresie modelowania i konfiguracji.

Bardzo szybko Direct Planning przyniósł nam lepszą kontrolę nad naszymi produkcjami.

W szczególności pozwoliło nam to lepiej zarządzać przepływami produkcyjnymi dzięki znacznemu ograniczeniu produkcji w toku.

Dzięki kontroli Direct Planning pozwala nam na efektywne zarządzanie naszymi produkcjami na zasadzie just-in-time.

Michel ThéryProduction ManagerNordcarton - Rossmann