DS Smith

Direct Planning pozwolił nam lepiej przestrzegać naszych terminów i przewidywać obciążenie pracą.

Monsanto – Planning

Jako koordynator różnych linii produkcyjnych przez 4 lata moje narzędzie do planowania było słabo...

Duff-Norton Europe

Direct Planning zapewnia jasny i dokładny przegląd obciążenia pracą środków produkcji i pozwala na...